Tag: Cái gọi là kỳ vọng cũng lớn như thất vọng..

Cái gọi là kỳ vọng cũng lớn như thất vọng..

Những năm gần đây, chân tướng Madrid đã ở tận thế và tuân thủ luật lệ của Hiệp Hội Quốc Gia.Sau khi thua ở Paris, DORT đã đăng lên Twitter chụp lại bức ảnh kỷ niệm của s ấm sét. Trong bức ảnh, đội Loras đã giả mạo kỷ niệm của Harlen. Bên cạnh đó, DORT cũng viết: “Đây là những gì xảy ra…” bằng cách phát biểuÔng đã quản lý rất nhiều đội nổi tiếng, bao gồm Porto, Chelsea và Tottenham, Zenit, Thượng Hải và Marseille.

Read more