Tag: và một số người ném bom khói

Trước khi người hâm mộ Scotland chiếm được quảng trường Leicester ở Luân Đôn, có một cuộc xung đột truyền thống giữa hai đội trên đường phố, và một số người ném bom khói, kết thúc bằng cảnh sát can thiệp..

James mở một góc và Maguire theo hướng đi tới mười thước nữa.Ancelotti nói: “Tôi ủng hộ việc mua ISCO?Điều đó không đúng.Họ có William, họ có bảo sĩ, họ có những người giỏi nhất, họ đã chắc trăm phần

Read more